Tải Game

Vũ Trụ Anh Hùng

Chuỗi sự kiện Vũ Trụ Anh Hùng Từ 6/7 - 13/7

06/07/2020

Chuỗi sự kiện Vũ Trụ Anh Hùng

Từ 6/7 - 13/7

1. Sự kiện Tích nạp 

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 06/07 - 4:59 13/07
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc KC nhận Cầu Tuyết, Đậu Thần và Nguyên Liệu Hiến Tế. Cầu tuyết dùng trong sự kiện đổi vật phẩm đặc biệt. Sự kiện không reset theo ngày

2. Sự kiện Tích tiêu ngày

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 06/07 - 4:59 09/07
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Tích tiêu đạt mốc KC nhận Đá Chúc Phúc và Ngọc Rồng vật phẩm đặc biệt Sói Xám. Sói Xám dùng trong sự kiện đổi đồ 1. Sự kiện reset vào 5h sáng mỗi ngày

 

3. Sự kiện Tích nạp ngày

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian:  5:00 06/07 - 4:59 09/07
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc KC nhận Ngọc Rồng. Hồn Tướng SS và SSS, Thẻ Jenny. Sự kiện reset vào 5h sáng mỗi ngày

 

 


4. Sư kiện Đổi đồ Cầu tuyết

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 06/07 - 4:59 13/07
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Thu thập Cầu tuyết, Sói Xám để đổi hồn tướng SSS và các loại nguyên liệu hiếm. Lượt đổi không reset. 


5. Sư kiện Đổi đồ Ngọc rồng

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 06/07 - 4:59 13/07
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, thu thập Ngọc Rồng để đổi các loại Thần khí, Đá Nguyệt quang, Đá Phong linh. Lượt đổi không reset. 

6. Đăng nhập nhận quà

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 06/07 - 4:59 13/07
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, các anh hùng đăng nhập mỗi ngày để nhận hồn tướng và nguyên liệu quý.

 

 

Trân trọng,

BQT Vũ Trụ Anh Hùng

 

 

 

 

 

 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ