Tải Game

Vũ Trụ Anh Hùng

Chuỗi Sự Kiên Nhân Dịp Tết Nguyên Tiêu

06/02/2020

Chuỗi Sự Kiên Nhân Dịp Tết Nguyên Tiêu

 


1. Thu thập Quà Xuân

Thời gian: 5:00 7/2 - 4:59 9/2
Phạm vi: All server
Nội dung: Trong thời gian sự kiện thu thập Quà Xuân có thể dùng đổi rương chọn hồn tướng SS, hồn tướng SSS (Luffy, Naruto Lục Đạo, Uchiha Sasuke, Obito), thần khí và các loại nguyên liệu. Quà Xuân nhận từ Đăng nhập, vượt phụ bản và các sự kiện ưu đãi nạp theo ngày. Lượt đổi không reset theo ngày


2. Đăng nhập Tết Nguyên Tiêu

Thời gian: 5:00 7/2 - 4:59 9/2
Phạm vi: All server
Nội dung: Đăng nhập mỗi ngày nhận Quà Xuân, Kim Cương và Phiếu quay. 


chi tiết quà đăng nhập


3. Sôi nổi phụ bản

Thời gian: 5:00 7/2 - 4:59 9/2 
Phạm vi: All server
Nội dung:
Vượt phụ bản thường/ Tinh anh đạt mốc quy định nhận Quà Xuân. Sự kiện reset vào 5h sáng mỗi ngày.


Chi tiết các mốc quét nhận quà

 

Trân trọng,

BQT Vũ Trụ Anh Hùng

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ