Tải Game

Vũ Trụ Anh Hùng

Chuỗi sự kiện Anh hùng Vũ trụ từ 31/1 - 3/2

03/02/2020

Chuỗi sự kiện Anh Hùng Vũ Trụ

Từ 31/1 - 3/2

1. Sự kiện Tích nạp ngày

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 31/1 - 4:59 3/2
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc KC nhận rương chọn hồn tướng SS, Thần lực, nguyên liệu Tâm ma. Sự kiện reset vào 5h sáng mỗi ngày

2. Sự kiện Tích tiêu ngày

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 31/1 - 4:59 3/2
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Tích tiêu đạt mốc KC nhận Ngọc và vật phẩm đặc biệt Sói Xám. Sói Xám dùng trong sự kiện đổi vật phẩm đặc biệt. Sự kiện reset vào 5h sáng mỗi ngày

 

3. Sự kiện Sôi nổi phụ bản

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian:  5:00 31/1 - 4:59 2/2
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, vượt phụ bản thường/tinh anh đạt lượt quy định sẽ nhận Thần lực và Ngọc. Sự kiện reset vào 5h sáng mỗi ngày

 


5. Sư kiện Shop giờ vàng

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 1/2 - 4:59 3/2
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, giảm giá vật phẩm, lượt mua giới hạn. Sự kiện không reset theo ngày

 

Trân trọng,

BQT Vũ Trụ Anh Hùng

 

 

 

 

 

 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ