Tải Game

Vũ Trụ Anh Hùng

Chuỗi sự kiện Anh hùng Vũ trụ từ 3/2 - 10/2

03/02/2020

Chuỗi sự kiện Anh Hùng Vũ Trụ

Từ 3/2 - 10/2

1. Sự kiện Tích nạp 

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 3/2 - 4:59 10/2
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc KC nhận Thần khí, nguyên liệu Thần khí và Cầu tuyết. Cầu tuyết dùng trong sự kiện đổi vật phẩm đặc biệt. Sự kiện không reset theo ngày

2. Sự kiện Tích tiêu ngày

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 3/2 - 4:59 7/2
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Tích tiêu đạt mốc KC nhận hồn pet Bulbasaur, thức ăn pet và vật phẩm đặc biệt Sói Xám. Sói Xám dùng trong sự kiện đổi vật phẩm đặc biệt. Sự kiện reset vào 5h sáng mỗi ngày

 

3. Sự kiện Tích nạp ngày

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian:  5:00 3/2 - 4:59 7/2
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc KC nhận Thần lực, rương chọn hồn tướng SS - SSS và Ngọc. Sự kiện reset vào 5h sáng mỗi ngày

 


5. Sư kiện Sale off

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 3/2 - 4:59 6/2
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, giảm giá vật phẩm. Lượt mua được reset vào 5h sáng mỗi ngày

6. Sư kiện Thu thập vàng thưởng

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 3/2 - 4:59 5/2
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, đánh Boss thế giới thu thập đồng vàng Boss đạt số lượng yêu cầu nhận hồn tướng SS Gildarts và điểm rèn luyện. Sự kiện reset vào 5h sáng mỗi ngày

Trân trọng,

BQT Vũ Trụ Anh Hùng

 

 

 

 

 

 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ