Tải Game

Vũ Trụ Anh Hùng

Chuỗi sự kiện Anh hùng Vũ trụ từ 17/2 - 24/2

17/02/2020

Chuỗi sự kiện Anh Hùng Vũ Trụ

Từ 17/2 - 24/2

1. Sự kiện Tích nạp 

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 17/2 - 24/2
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc KC nhận Ngọc, Pha lê ma và Cầu tuyết. Cầu tuyết dùng trong sự kiện đổi vật phẩm đặc biệt. Sự kiện không reset theo ngày

2. Sự kiện Tích tiêu ngày

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 17/2 - 4:59 21/2
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Tích tiêu đạt mốc KC nhận Hợp hồn châu, Thần lực và vật phẩm đặc biệt Sói Xám. Sói Xám dùng trong sự kiện đổi vật phẩm đặc biệt. Sự kiện reset vào 5h sáng mỗi ngày

 

3. Sự kiện Tích nạp ngày

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian:  5:00 10/2 - 4:59 13/2
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc KC nhận Hợp hồn châu, Rương chọn hồn tướng SS, N/liệu Hiến tế, Jenny và Thần lực. Sự kiện reset vào 5h sáng mỗi ngày

 


5. Sư kiện Sale off

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 17/2 - 4:59 20/2
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, giảm giá hồn tướng và vật phẩm. Lượt mua reset mỗi ngày

6. Sư kiện x2 phụ bản

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 17/2 - 23:59 18/2
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, x2 vật phẩm rớt ra từ phụ bản thường/tinh anh

7. Rút thẻ KC

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 17/2 - 4:59 19/2
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, rút thẻ KC đạt mốc nhận hồn tướng SSS Luffy và quả Exp. Sự kiện reset vào 5h sáng mỗi ngày

 

Trân trọng,

BQT Vũ Trụ Anh Hùng

 

 

 

 

 

 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ