Tải Game

Vũ Trụ Anh Hùng

Chuỗi sự kiện Anh Hùng Vũ Trụ 23/03-30/03

23/03/2020

Chuỗi sự kiện Anh Hùng Vũ Trụ

Từ 23/03 - 30/03

1. Sự kiện Tích nạp 

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 23/03 - 4:59 30/03
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc KC nhận Ngọc và thẻ Demon và Cầu tuyết. Cầu tuyết dùng trong sự kiện đổi vật phẩm đặc biệt. Dùng thẻ Demon nhận đổi điểm Đại Ma Đấu- kích hoạt Đồ giám tăng nhiều chiến lực. Sự kiện không reset theo ngày

2. Sự kiện Tích tiêu ngày

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 23/03- 4:59 30/03
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Tích tiêu đạt mốc KC nhận Ngọc Rồng, Đá Nguyệt Quang và vật phẩm đặc biệt Sói Xám. Sói Xám dùng trong sự kiện đổi đồ 1. Ngọc rồng đổi thần khí tự chọn tại sự kiện đổi đồ 2. Sự kiện reset vào 5h sáng mỗi ngày

 

3. Sự kiện Tích nạp ngày

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian:  5:00 23/03 - 4:59 27/03
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc KC nhận Túi Thần Lực, rương tự chọn hồn tướng SS-SSS và đậu thần. Sự kiện reset vào 5h sáng mỗi ngày

 

 


4. Sư kiện Đổi đồ 1

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 23/03 - 4:59 30/03
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Thu thập Cầu tuyết, Sói Xám để đổi hồn tướng SSS và các loại nguyên liệu hiếm. Lượt đổi không reset. 


5. Sư kiện Đổi đồ 2

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 23/03 - 4:59 30/03
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, thu thập Ngọc Rồng để đổi các loại Thần khí. Lượt đổi không reset. 


 

6. Đăng nhập nhận quà

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 23/03- 4:59 30/03
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, các anh hùng đăng nhập mỗi ngày để nhận hồn tướng SS Gildarts và Pha Lê Ma, Tiền Jenny.

7. Sư kiện x2 phụ bản

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 23/03 - 23:59 24/03
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, x2 vật phẩm rớt ra từ phụ bản thường/tinh anh

 

Trân trọng,

BQT Vũ Trụ Anh Hùng

 

 

 

 

 

 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ