Tải Game

Vũ Trụ Anh Hùng

Chuỗi sự kiện Anh Hùng Vũ Trụ 16/03-23/03

17/03/2020

Chuỗi sự kiện Anh Hùng Vũ Trụ

Từ 16/03 - 23/03

1. Sự kiện Tích nạp 

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 16/03 - 4:59 23/03
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc KC nhận Đá Nguyệt Quang, Đá Tinh Luyện Trung - Cao, Ngọc Rồng và Cầu tuyết. Cầu tuyết dùng trong sự kiện đổi vật phẩm đặc biệt. Ngọc Rồng dùng đổi thần khí tự chọn. Sự kiện không reset theo ngày

2. Sự kiện Tích tiêu ngày

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 16/03- 4:59 20/03
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Tích tiêu đạt mốc KC nhận Ngọc II, Hợp Hồn Châu và vật phẩm đặc biệt Sói Xám. Sói Xám dùng trong sự kiện đổi vật phẩm đặc biệt. Sự kiện reset vào 5h sáng mỗi ngày

 

3. Sự kiện Tích nạp ngày

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian:  5:00 16/03 - 4:59 20/03
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc KC nhận Túi Thần Lực, mảnh Hồn Beerus. Sự kiện reset vào 5h sáng mỗi ngày

 

 


4. Sư kiện Đổi đồ 1

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 16/03 - 4:59 23/03
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Thu thập Cầu tuyết, Sói Xám để đổi hồn tướng SSS và các loại nguyên liệu hiếm. Lượt đổi không reset. 


5. Sư kiện Đổi đồ 2

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 16/03 - 4:59 23/03
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, thu thập Ngọc Rồng để đổi các loại Thần khí. Lượt đổi không reset. 


6. Sư kiện Đổi đồ 3

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 16/03 - 4:59 18/03
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Chỉ huy có thể dùng những vật phẩm không sử dụng để đổi các vật phẩm hiếm khác. Lượt đổi không reset. 

 

7. Đăng nhập nhận quà

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 16/03- 4:59 23/03
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, các anh hùng đăng nhập mỗi ngày để nhận thật nhiều hồn tướng và Kim Cương

8. Sư kiện x2 phụ bản

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 16/03 - 23:59 17/03
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, x2 vật phẩm rớt ra từ phụ bản thường/tinh anh

 

Trân trọng,

BQT Vũ Trụ Anh Hùng

 

 

 

 

 

 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ