Tải Game

Vũ Trụ Anh Hùng

Chuỗi sự kiện Anh hùng Vũ trụ 10/2 - 17/2

10/02/2020

Chuỗi sự kiện Anh Hùng Vũ Trụ

Từ 10/2 - 17/2

1. Sự kiện Tích nạp 

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 10/2 - 4:59 17/2
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc KC nhận Thần lực, nguyên liệu Hiến tế và Cầu tuyết. Cầu tuyết dùng trong sự kiện đổi vật phẩm đặc biệt. Sự kiện không reset theo ngày

2. Sự kiện Tích tiêu ngày

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 10/2 - 4:59 13/2
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Tích tiêu đạt mốc KC nhận nguyên liệu Thần binh và vật phẩm đặc biệt Sói Xám. Sói Xám dùng trong sự kiện đổi vật phẩm đặc biệt. Sự kiện reset vào 5h sáng mỗi ngày

 

3. Sự kiện Tích nạp ngày

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian:  5:00 10/2 - 4:59 13/2
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc KC nhận Ngọc và rương chọn hồn tướng SS - SSS. Sự kiện reset vào 5h sáng mỗi ngày

 


5. Sư kiện Đổi đồ

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 10/2 - 4:59 13/2
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Chỉ huy có thể dùng những vật phẩm không sử dụng để đổi các vật phẩm hiếm khác. Lượt đổi không reset. 

6. Sư kiện x2 phụ bản

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 10/2 - 23:59 11/2
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, x2 vật phẩm rớt ra từ phụ bản thường/tinh anh

Trân trọng,

BQT Vũ Trụ Anh Hùng

 

 

 

 

 

 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ