Tải Game

Vũ Trụ Anh Hùng

Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi Nạp Tiêu Cuối Tuần

15/11/2019

Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi Nạp Tiêu Cuối Tuần


 

Các Chỉ Huy thân mến, Pi xin gửi đến các chỉ huy chi tiết chuỗi sự kiện ưu đãi nạp tiêu cuối tuần như sau:

1. Tích nạp không reset:

  • Thời gian: 5h thứ 6 - 4h59 Chủ Nhật
  • Nội dung: Trong thời gian sự kiện tích nạp đạt mốc nhận hồn tướng SSS BigMom và nguyên liệu hiến tế.  Mốc tích nạp KC không reset mỗi ngày.


2. Tích nạp reset ngày

  • Thời gian: Thứ 6 - Chủ Nhật
  • Nội dung: Trong thời gian sự kiện tích nạp đạt mốc nhận hồn tướng SS Minato, SSS Bimom và nguyên liệu rèn thần. Mốc tích nạp KC reset vào 5h sáng mỗi ngày.

3. Tích tiêu:

  • Thời gian: Thứ 6 - Chủ Nhật
  • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích tiêu đạt mốc KC nhận hồn tướng SS Lucy, SSS Kaido. Mốc tích tiêu KC reset vào 5h sáng mỗi ngày. 

4. Sự kiện rút thẻ KC đạt mốc:

  • Thời gian: Thứ 6 - Chủ Nhật
  • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, rút thẻ KC đạt mốc nhận hồn tướng SS Madara, SSS Kaido. Mốc rút thẻ KC reset vào 5h sáng mỗi ngày.

 

Cám ơn chỉ huy đã đồng hành cùng Vũ Trụ Anh Hùng

Chúc chỉ huy bách chiến bách thắng.

Mãi yêuuuu

Ký tên: Pi 3,14

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ