Tải Game

Vũ Trụ Anh Hùng

Chuỗi sự kiện Anh hùng Vũ trụ tuần 4 tháng 1

21/01/2020

Chuỗi sự kiện Anh Hùng Vũ Trụ

Từ 20/1 - 26/1

1. Sự kiện Tích nạp

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 20/1 - 4:59 27/1
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc KC nhận hồn tướng Beerus, nguyên liệu hiến tế và ngọc. Sự kiện không reset theo ngày

2. Sự kiện Đăng nhập

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 20/1 - 4:59 27/1
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, đăng nhập mỗi ngày nhận hồn tướng SS Mon Mon, dấu chân Pháo trúc, Điểm rèn luyện và Đậu thần

3. Sự kiện Tích tiêu ngày 1

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian:  5:00 20/1 - 4:59 24/1
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích tiêu đạt mốc KC nhận nguyên liệu Hiến tế và Thần lực

 


4. Sư kiện Thu thập hồn tướng Beerus

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 20/1 - 4:59 27/1
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, thu thập hồn tướng Beerus nhận thêm Thần lực, NL tâm ma, NL hiến tế và Ngọc, Sự kiện duy nhất trong thời gian ra mắt tướng mới

5. Sư kiện Tích nạp ngày

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 20/1 - 4:59 24/1
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc KC nhận NL tâm ma và ngọc. Sự kiện reset vào 5h sáng mỗi ngày

6. Sư kiện trợ giúp Anh hùng

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Nội dung:
  • x2 phụ bản: 5:00 20/1 - 23:59 21/1
  • x2 đào bảo: 5:00 22/1 - 4:59 24/1
  • Thể lực giảm giá: 5:00 24/1 - 4:59 26/1

8. Sự kiện Tầm bảo đạt mốc

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Nội dung: Tầm bảo đạt số lượt yêu cầu nhận pet Pikachu và nguyên liệu pet. Sự kiện reset vào 5h sáng mỗi ngày

Trân trọng,

BQT Vũ Trụ Anh Hùng

 

 

 

 

 

 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ