Tải Game

Vũ Trụ Anh Hùng

Chuỗi sự kiện Anh hùng Vũ trụ

13/01/2020

Chuỗi sự kiện Anh Hùng Vũ Trụ

Từ 13/1 - 16/1

1. Sự kiện Tích nạp

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 13/1 - 5:59 20/1
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc KC nhận hồn tướng Beerus, nguyên liệu hiến tế và ngọc. Sự kiện không reset theo ngày

2. Sự kiện Đăng nhập

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 13/1 - 4:59 20/1
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, đăng nhập mỗi ngày nhận hồn tướng SS Robin, KC và Túi thần lực

3. Sự kiện Tích tiêu ngày 1

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian:  5:00 13/1 - 4:59 17/1
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích tiêu đạt mốc KC nhận mảnh pet Squirtle và nguyên liệu pet. Sự kiện reset vào 5h sáng mỗi ngày 


4. Sư kiện Thu thập hồn tướng Beerus

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 13/1 - 4:59 20/1
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, thu thập hồn tướng Beerus nhận thêm Thần lực, NL tâm ma, NL hiến tế và Ngọc, Sự kiện duy nhất trong thời gian ra mắt tướng mới

5. Sư kiện Nạp reset ngày

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 13/1 - 4:59 17/1
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc KC nhận rương chọn hồn tướng SS - SSS, thần khí và nguyên liệu thần khí

6. Sư kiện trợ giúp Anh hùng

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Nội dung:
  • x2 phụ bản: 5:00 13/1 - 23:59 14/1
  • x2 đào bảo: 5:00 15/1 - 4:59 17/1
  • Thể lực giảm giá: 5:00 17/1 - 4:59 19/1

8. Sự kiện Chiêu mộ vàng

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Nội dung: Chiêu mộ vàng đạt số lần quy định nhận tướng SS Lucy và quả Exp IV

Trân trọng,

BQT Vũ Trụ Anh Hùng

 

 

 

 

 

 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ