Tải Game

Vũ Trụ Anh Hùng

Chuỗi sự kiện Anh hùng Vũ trụ!

06/01/2020

Chuỗi sự kiện Anh Hùng Vũ Trụ

Từ 6/1/2020 - 12/1/2020

1. Sự kiện Tích nạp

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 6/1 - 4:59 13/1
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc KC nhận vật phẩm đặc biệt Cầu tuyết, thần khí Bát Chỉ Kính, Trảm Phách Đao và nguyên liệu thần khí. Cầu tuyết dùng trong sự kiện đổi đồ

Mốc

Quà

SL

Quà

SL

Quà

SL

350

Cầu tuyết

10

Đá nguyệt quang

40

Đá tinh luyện trung

20

700

Cầu tuyết

20

Đá nguyệt quang

40

Đá tinh luyện trung

20

1,400

Cầu tuyết

30

Đá nguyệt quang

50

Mảnh Bát Chỉ Kính

100

2,800

Cầu tuyết

40

Đá nguyệt quang

70

Đá tinh luyện trung

30

4,200

Cầu tuyết

40

Đá nguyệt quang

70

Đá tinh luyện trung

40

7,000

Cầu tuyết

50

Đá nguyệt quang

80

Mảnh Bát Chỉ Kính

200

11,200

Cầu tuyết

60

Đá nguyệt quang

90

Đá tinh luyện cao

40

15,400

Cầu tuyết

70

Đá nguyệt quang

100

Đá tinh luyện cao

50

21,000

Cầu tuyết

80

Đá nguyệt quang

120

Mảnh Trảm Phách Đao

100

28,000

Cầu tuyết

90

Đá nguyệt quang

150

Mảnh Trảm Phách Đao

150

35,000

Cầu tuyết

100

Đá nguyệt quang

200

Đá tinh luyện cao

100

42,000

Cầu tuyết

100

Đá nguyệt quang

250

Đá tinh luyện cao

100

49,000

Cầu tuyết

100

Đá nguyệt quang

300

Mảnh Trảm Phách Đao

200

2. Sự kiện Đăng nhập

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 6/1 - 4:59 13/1
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, đăng nhập mỗi ngày nhận hồn tướng SS Gray, KC và Điểm rèn luyện

3. Sự kiện Tích tiêu ngày 1

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 6/1 - 4:59 10/1
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích tiêu đạt mốc KC nhận Túi thần lực và vật phẩm đặc biệt Sói Xám. Sói Xám dùng trong sự kiện đổi vật phẩm 

Mốc

Quà

SL

Quà

SL

2000

Sói Xám

10

Túi thần lực

7

4000

Sói Xám

10

Túi thần lực

7

6000

Sói Xám

10

Túi thần lực

7

8000

Sói Xám

10

Túi thần lực

7

10000

Sói Xám

10

Túi thần lực

7

12000

Sói Xám

10

Túi thần lực

7

15000

Sói Xám

10

Túi thần lực

7

4. Sư kiện Đổi vật phẩm đặc biệt

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 6/1 - 4:59 13/1
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, thu thập Sói Xám, Cầu tuyết dùng đổi hồn tướng SSS hiếm, nguyên liệu. 

5. Sư kiện Nạp reset ngày

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 6/1 - 4:59 10/1
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc KC nhận vật phẩm đặc biệt Sói Xám, Rương chọn hồn tướng SS-SSS, Túi thần lực. Mốc tích nạp reset vào 5h sáng mỗi ngày

Mốc

Quà

SL

Quà

SL

Quà

SL

210

Sói Xám

1

Quà tướng cam

1

Túi túi thần lực

2

560

Sói Xám

2

Quà tướng cam

2

Túi túi thần lực

2

1,050

Sói Xám

3

Quà tướng cam

3

Túi túi thần lực

4

2,100

Sói Xám

5

Rương chọn tướng SSS

5

Túi túi thần lực

7

3,500

Sói Xám

7

Rương chọn tướng SSS

5

Túi túi thần lực

10

7,000

Sói Xám

7

Rương chọn tướng SSS 3

10

Túi túi thần lực

15

6. Sư kiện trợ giúp Anh hùng

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Nội dung:
  • x2 phụ bản: 5:00 6/1 - 23:59 7/1
  • x2 đào bảo: 5:00 7/1 - 4:59 9/1
  • Giảm giá shop Boss thế giới: 5:00 9/1 - 4:59 11/1

7. Sale off

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Thời gian: 5:00 7/1 - 4:59 9/1
 • Nội dung: Sự kiện giảm giá hồn tướng SSS và nguyên liệu. Lượt mua được reset mỗi ngày

8. Sự kiện sôi nổi

 • Phạm vi: Các server sau 7 ngày server mới
 • Nội dung:
  • Chiêu mộ KC (5:00 7/1 - 4:59 8/1): Chiêu mộ KC đạt số lần quy định nhận cặp tướng hợp thể Shirley + Ryan và Hợp hồn châu

Lượt rút thẻ

Quà

SL

Quà

SL

Quà

SL

10

Hồn Shirley

10

Hôfn Ryan

10

Hợp hồn châu

5

30

Hồn Shirley

20

Hôfn Ryan

20

Hợp hồn châu

10

50

Hồn Shirley

30

Hôfn Ryan

30

Hợp hồn châu

15

100

Hồn Shirley

40

Hôfn Ryan

40

Hợp hồn châu

20

 

 • Thu thập vàng Boss thế giới (5:00 8/1 - 4:59 10/1): Thu thập đồng vàng Boss thế giới đủ yêu cầu nhận 

Vàng thu thập

Quà 1

SL

Quà 2

SL

20

Thẻ jenny

25

Pha lê ma

250

25

Thẻ jenny

25

Pha lê ma

250

30

Thẻ jenny

25

Pha lê ma

250

35

Thẻ jenny

25

Pha lê ma

250

40

Thẻ jenny

25

Pha lê ma

250

 • Sôi nổi Đấu trường (5:00 10/1 - 4:59 12/1): Tham gia Đấu trường đủ lượt quy định nhận Thần lực và thần hồn

Lượt pb

Quà 1

SL

Quà 2

SL

5

Hồn thần

1000

Túi thần lực

2

8

Hồn thần

1000

Túi thần lực

2

10

Hồn thần

1000

Túi thần lực

2

12

Hồn thần

1000

Túi thần lực

2

15

Hồn thần

1000

Túi thần lực

2

Trân trọng,

BQT Vũ Trụ Anh Hùng

 

 

 

 

 

 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ