Tải Game

Vũ Trụ Anh Hùng

[Tính năng] - Ngọc

12/09/2019

TÍNH NĂNG NGỌC

- Ngọc là một trong những tính năng cường hóa tướng quan trọng và tăng nhiều lực chiến cho tướng nhất. Tính năng Ngọc được mở khi Chỉ huy đạt cấp độ 30

- Tại giao diện tướng chọn Tướng/Ngọc

- Level Ngọc phụ thuộc số sao tướng:

  • Tướng 3 sao: Level 9
  • Tướng 4 sao: Level 12
  • Tướng 5 sao: Level 15

- Tăng level Ngọc cần sử dụng ngọc, ngọc phân chia theo phẩm chất, phẩm chất càng cao kinh nghiệm nhận được càng lớn:

  • Ngọc I - Phẩm chất Lục: Cho 5 Exp
  • Ngọc II - Phẩm chất Lam: Cho 20 Exp
  • Ngọc III - Phẩm chất Tím: Cho 50 Exp
  • Ngọc IV - Phẩm chất Cam: Cho 100 Exp

- Chỉ huy có thể kiếm được Ngọc ở phụ bản Tổ đội Ninja 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ